Документарни операции

Вашата следваща цел е международното разширение на бизнеса Ви?
В международните операции има много особености и пречки.

Затова Ти Би Ай Банк ЕАД има познанието да Ви помогне да успеете навън.
Ти Би Ай Банк ЕАД поддържа всички продукти за търговско финансиране, за да Ви помогне да минимизирате риска при операциите си по внос и износ.


Валутни инкаса

Ти Би Ай Банк ЕАД Ви предлага още едно средство за намаляване на риска на международните пазари - валутни инкаса.

В случай на внос на стоки, ние получаваме документите от банката на износителя, информираме Ви за доставката, и Ви предаваме документите, след като плащането е извършено срещу акцепт на менителница.

В случай на износ на стоки, ние изпращаме документите на банката на вносителя, която не ги предава, докато плащането не бъде извършено или не бъде акцептирана менителница.


Гаранции

С нашите банкови гаранции, ние облекчаваме Вашата дейност и гарантираме пред трета страна, че Вие ще спазите ангажиментите си.

Ти Би Ай Банк ЕАД ще Ви подкрепи с необходимото познание от самото начало на преговорите до приключването на договора.
Банката предлага:

 • Гаранции за добро изпълнение, 
 • Гаранции за плащане, Гаранция за възстановяване на аванс, 
 • Митнически гаранции, 
 • Гаранции, 
 • Гаранции за търг 
 • и други, в зависимост от специфичните нужди на клиента и неговия бизнес.

Банката издава всички видове гаранции в местна и чуждестранна валута в полза на бенефициенти в и извън страната и в съответствие със законодателството на България, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област.


Акредитиви

Ти Би Ай Банк ЕАД посреща Вашите бизнес изисквания с предложенията си за Акредитиви.
Акредитивът е договор, чрез който ние се ангажираме да извършим Вашите (като вносител) плащания към бенефициента (като доставчик), ако всички условия, съгласно акредитива, са напълно изпълнени.

Ти Би Ай Банк ЕАД издава следните видове акредитиви:

 • Потвърдени, 
 • Непотвърдени, 
 • Прехвърляеми, 
 • Револвиращи, 
 • Стендбай.

ТиБиАй Банк издава акредитиви в местна и чуждестранна валута в съответствие с действащото българско законодателство, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област.

Валутни курсове

 • EUR

  • Купува
   1.95100
  • Продава
   1.95900
  • Фиксинг
   1.95583
 • USD

  • Купува
   1.69900
  • Продава
   1.79900
  • Фиксинг
   1.74690
 • GBP

  • Купува
   2.18100
  • Продава
   2.30100
  • Фиксинг
   2.24318
 • RON

  • Купува
   0.42410
  • Продава
   0.43410
  • Фиксинг
   0.42921
към 29 Май 2017

Сподели

Намерете най-близкия
до вас Офис

Свържете се с нас