Разплащателни сметки

Ти Би Ай Банк ЕАД Ви дава възможност да си откриете лична сметка, която да отвори пътя към съвременното банкиране.

Личната сметка може да бъде в лева или друга валута.
Ти Би Ай Банк ЕАД открива сметки в български лева, евро и щатски долари.
Сметки в други валути се откриват по договаряне.

„ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД предоставя на своите клиенти – физически лица улеснен достъп до платежни сметки, чрез нов вид платежна сметка – „Сметка за основни операции“.
Сметката за основни операции е регламентирана в Глава четвърта „а“, Раздел IV „Достъп до платежни сметки“ на Закона за платежните услуги и платежните системи („ЗПУПС“) и е платежна сметка, водена в български левове. Повече информация може да намерите ТУК.

Предимства:

·         Таксите по платежната сметка за основни операции са под размерите на стандартните такси за предоставяни от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД услуги;

·         Разпореждане със средствата по сметката във всеки офис на „ТИ БИ АЙ Банк“ЕАД, както и през интернет банкиране.

Валута:BGN

Лихвени условия: Съгласно Лихвен бюлетин на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД. (линк към бюлетина)

Минимална сума за откриване: няма

Такси и комисиони: Съобразно действащата Тарифа на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД. (линк към тарифата)

Откриване (изискуеми документи): документ за самоличност  

Допълнителна информация:ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по разплащателната сметка са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.

 


Документи

За да откриете своята сметка са необходими следните документи:

 • Лична карта - за български граждани;
 • Международен паспорт - за чуждестранни граждани;
 • Карта на чужденец, издадена от МВР - за чуждестранни граждани с постоянно или продължително пребиваване в България.

Считано от 01.01.2015 г. с окончателен данък при ставка 8 на сто се облага брутната сума на придобитите от физически лица доходи от лихви по банкови сметки в Банката.


Операции

С Вашата лична сметка, можете да използвате Интернет банкиране - лесен и удобен начин да управлявате средствата по Вашите сметки от компютър във Вашия офис, дом или по време на пътуване.

От текущите Ви сметки могат да се извършват следните операции: 

 • Вноски и теглене на каса;
 • Безкасови преводи;
 • Междубанкови преводи в Лева и чужда валута
 • Прехвърляне на платежна сметка (Информация относно услугата може да намерите ТУК.)

Обмен на валута

В случай, че обменяте валута на сума, надвишаваща 10 000 EUR, или еквивалент в друга валута, Банката прилага преференциални курсове по договаряне с клиента.


Валутни курсове

 • EUR

  • Купува
   1.95100
  • Продава
   1.95900
  • Фиксинг
   1.95583
 • USD

  • Купува
   1.70100
  • Продава
   1.80100
  • Фиксинг
   1.74690
 • GBP

  • Купува
   2.18700
  • Продава
   2.30700
  • Фиксинг
   2.24318
 • RON

  • Купува
   0.42430
  • Продава
   0.43430
  • Фиксинг
   0.42921
към 29 Май 2017

Сподели

Намерете най-близкия
до вас Офис

Свържете се с нас