Разплащателни сметки

Ти Би Ай Банк ЕАД Ви дава възможност да си откриете лична сметка, която да отвори пътя към съвременното банкиране.

Личната сметка може да бъде в лева или друга валута.
Ти Би Ай Банк ЕАД открива сметки в български лева, евро и щатски долари.
Сметки в други валути се откриват по договаряне.

Ти Би Ай Банк ЕАД предоставя на своите клиенти – физически лица улеснен достъп до платежни сметки, чрез нов вид платежна сметка – „Сметка за основни операции“.

Сметката за основни операции е регламентирана в Раздел IV “Достъп до платежни сметки“ на Закона за платежните услуги и платежните системи („ЗПУПС“) и е платежна сметка, водена в български левове.

Повече информация може да намерите ТУК.


Документи

За да откриете своята сметка са необходими следните документи:

 • Лична карта - за български граждани;
 • Международен паспорт - за чуждестранни граждани;
 • Карта на чужденец, издадена от МВР - за чуждестранни граждани с постоянно или продължително пребиваване в България.

Считано от 01.01.2015 г. с окончателен данък при ставка 8 на сто се облага брутната сума на придобитите от физически лица доходи от лихви по банкови сметки в Банката.


Операции

С Вашата лична сметка, можете да използвате Интернет банкиране - лесен и удобен начин да управлявате средствата по Вашите сметки от компютър във Вашия офис, дом или по време на пътуване.

От текущите Ви сметки могат да се извършват следните операции: 

 • Вноски и теглене на каса;
 • Безкасови преводи;
 • Междубанкови преводи в Лева и чужда валута
 • Прехвърляне на платежна сметка (Информация относно услугата може да намерите ТУК.)

Обмен на валута

В случай, че обменяте валута на сума, надвишаваща 10 000 EUR, или еквивалент в друга валута, Банката прилага преференциални курсове по договаряне с клиента.


Валутни курсове

 • EUR

  • Купува
   1.95100
  • Продава
   1.95900
  • Фиксинг
   1.95583
 • USD

  • Купува
   1.77700
  • Продава
   1.87700
  • Фиксинг
   1.82822
 • GBP

  • Купува
   2.27800
  • Продава
   2.39800
  • Фиксинг
   2.33616
 • RON

  • Купува
   0.42560
  • Продава
   0.43560
  • Фиксинг
   0.43045
към 23 Април 2017

Сподели

Намерете най-близкия
до вас Офис

Свържете се с нас