Парични преводи

Имате нужда да преведете пари на Вашето семейство, приятели или да извършите необходимо плащане към държавна администрация или друга институция?

"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД Ви дава възможност да направите своя превод в национална или чуждестранна валута при конкурентни такси и комисионни:

 • Вътрешнобанкови преводи в "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД;
 • Национални входящи и изходящи преводи;
 • Международни входящи и изходящи преводи.

Ние се стремим да защитим Вашите интереси. Ако не сте сигурни кой е най-изгодният за Вас начин на превод, консултирайте се с нашите служители кое е най-доброто решение за конкретния случай.


Къде може да бъде извършено плащане?


Условия

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи.

Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари при извършване на сделка или операция на стойност над 30 000 лв. и съответно над 10 000 лв. (или тяхната равностойност в чужда валута), за която сметката, от която ще се извърши плащането, се захрани в брой, клиентите на Банката са длъжни да декларират произхода на тези средства.

За целта Банката изисква попълнена от тях ДЕКЛАРАЦИЯ (която е неразделна част от формуляра за нареждане на презграничен превод) по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция или сделка, с изключение на посочените в закона случаи.

Валутни курсове

 • EUR

  • Купува
   1.95100
  • Продава
   1.95900
  • Фиксинг
   1.95583
 • USD

  • Купува
   1.69900
  • Продава
   1.79900
  • Фиксинг
   1.74690
 • GBP

  • Купува
   2.18100
  • Продава
   2.30100
  • Фиксинг
   2.24318
 • RON

  • Купува
   0.42410
  • Продава
   0.43410
  • Фиксинг
   0.42921
към 29 Май 2017

Сподели

Намерете най-близкия
до вас Офис

Свържете се с нас