Овърдрафт срещу залог на депозит

 

        I. Какво представлява продуктът Овърдрафт срещу залог на депозит?

Продуктът Овърдрафт срещу депозит е краткосрочен кредит, който Банката предоставя срещу обезпечение на депозит. Средствата при този продукт са гарантирани с депозит и съответно срока за отпускане, лихвата и процеса по оценка, са изключително съкратени. Продукта е подходящ за клиенти със средства на депозит, които имат нужда от краткосрочно финансиране, но не биха желали разваляне на депозит или загуба на лихва.

      II. Как може да се възползвате от продуктът Овърдрафт срещу залог на депозит:

 • В банков офис на TBI Bank само срещу вече съществуващ депозит.
 • Отпуска се във валутата по депозита.
 • Съвпада със срока на депозита.
 • В размер до 90 % от размера на депозита.
 • Без минимален праг на исканата кредитна сума.
 • Месечна вноска:

Начислената за периода лихва върху усвоената част от кредита

Минималната вноска се приспада автоматично от разполагаемата сума по Овърдрафта, до пълното изчерпване на лимита

 • Блокира се изцяло главницата по депозита към датата на сключване на Договор за овърдрафт.

    III. Необходими документи за продукт Овърдрафт срещу залог на депозит ?

 • Документ за самоличност на клиента
 • Копие на документ за самоличност
 • Искане за овърдрафт
 • Договор за депозит
 • Договор за залог*
 • Договор за овърдрафт

*Разходите по нотариална заверка на Договора за залог са за сметка на клиента!

Всички документи по Овърдрафт срещу залог на депозит се предоставят в офис на Банката.

Валутни курсове

 • EUR

  • Купува
   1.95100
  • Продава
   1.95900
  • Фиксинг
   1.95583
 • USD

  • Купува
   1.70100
  • Продава
   1.80100
  • Фиксинг
   1.74690
 • GBP

  • Купува
   2.18700
  • Продава
   2.30700
  • Фиксинг
   2.24318
 • RON

  • Купува
   0.42430
  • Продава
   0.43430
  • Фиксинг
   0.42921
към 29 Май 2017

Сподели

Намерете най-близкия
до вас Офис

Свържете се с нас