Депозит Привилегия

 

Стандартни лихвени проценти, валидни от 30.03.2017 г.

Валута 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца

24  месеца

36 месеца

Лева 0.25% 0.45%   0.75 %   1.05 %  1.40 %   1.60 % 
Евро 0.25% 0.45%   0.75 %   1.05 %  1.40 %  1.60 % 
Щатски долари  -    0.10 %   0.10 % -  --

Паричните средства на титуляра по сметката в TBI Bank, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките в размер до 196 000 лв.

1.    Считано от 21.03.2015 г. по всеки депозит „Привилегия“, открит преди 30.05.2014, Депозантът няма право да довнася средства по депозита.

2.    Считано от 08.06.2016 г. по всеки депозит „Привилегия“, открит след 30.05.2014, Депозантът няма ограничения при довнасяне на суми по депозита.

3.    Сумите внесени в депозит "Привилегия" след 05/30/2014 г. в лева или евро се олихвяват с лихвен процент в рамките на текущия лихвен процент по новите депозити в съответната валута и срок. 

4.    Банката си запазва правото да определя размер на суми за довнасяне в бъдеще, съгласно чл. 1.6. от Раздел I „Общи условия“;

5.    Във всички случаи, в които Депозантът желае да изтегли средствата по депозита в брой, същият се задължава да изпрати до Банката надлежна писмена заявка за това най-малко два работни дни преди датата на тегленето.

Предимства:

 • Без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на дата на падеж;
 • При предсрочно изтегляне на депозита, TBI Bank ще олихви главницата с 0.10%;
 • Довнесените средства по депозит "Привилегия " със 6 и 12-месечни срокове се олихвяват съгласно действащия лихвен процент
 • Довнесените средства по депозит "Привилегия" със 24 и 36-месечни срокове се олихвяват съгласно действащия лихвен процент;
 • Възможност за наблюдение на депозитната сметка безплатно в интернет банкирането на TBI Bank.

Размерът е привилегия

 • Привилегия е възможността за довнасяне на суми
 • Привилегия е гаранцията за отпускане на бърз кредит срещу Вашия депозит
 • Привилегия е Вашият Личен банкер, който ще Ви обслужва и съветва
 • Привилегия е Вашите парични средства, както и начислените лихви по тях да са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките

Валутни курсове

 • EUR

  • Купува
   1.95100
  • Продава
   1.95900
  • Фиксинг
   1.95583
 • USD

  • Купува
   1.77700
  • Продава
   1.87700
  • Фиксинг
   1.82822
 • GBP

  • Купува
   2.27800
  • Продава
   2.39800
  • Фиксинг
   2.33616
 • RON

  • Купува
   0.42560
  • Продава
   0.43560
  • Фиксинг
   0.43045
към 23 Април 2017

Сподели

Намерете най-близкия
до вас Офис

Свържете се с нас